Pieaugušo mūžizglītība

 

“Mūžu dzīvo, mūžu mācies”!

 

Tā ir izglītība ar priekšrocībām, ikvienam interesentam ir iespēja apgūt ko jaunu kopš 2010.gada


MŪŽIZGLĪTĪBA

 

  • Piedāvājums dāžādām mērķauditorijām un vecuma grupām
  • Izglītība pieejama visām attiecīgā vecumposma personām visa mūža garumā, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības
  • Neformālās izglītības programmu īstenošana
  • Pieejamība tuvāk dzīvesvietai

 

 

 

PROJEKTI KURI TIEK ĪSTENOTI PAŠLAIK

 

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt, nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 – 30.10.2018. programma “Bērnu aprūpe”.

 

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”