Ir sācies jaunais 2018. gads…bez sniega baltuma, bet ar ar jaunu ticību, cerību, laimi, uzdrīkstēšanos un izaicinājumiem. Un tas ir skaistākais, ka var turpināt iesākto un plānot jaunus darbus, sapņot par to, kas būs. Gribas izvirzīt pārdrošus mērķus, bet tā jau ir - jo augstāki griesti, jo vairāk ir uz ko tiekties un interesantāk sasniegt.
Priecājos par mūsu skolas sasniegumiem 1. semestrī, jo piepildījies daudz kas tāds, pēc kā tik ļoti ilgojāmies. Materiālās bāzes uzlabošana profesionālo mācību priekšmetu apguvei, darbs daudzajos projektos, sadarbība ar uzņēmējiem un sponsoriem. Jaunajā gadā ir daudz izaicinājumu, pārmaiņu, bet gribu visiem vēlēt sirdsmieru, labvēlību un cieņu citam pret citu. Lai ir mērķu skaidrība un vēlme strādāt radoši, mūsdienīgi, izmēģināt kādu jaunu darba formu. Skolēniem – aizrautīgi mācīties, pilnveidot sevi un saprast, ka nākotnē iegūtās prasmes noderēs. Vecākiem – pacietību un sirdsgudrību, audzinot savus bērnus. Mums noteikti viss izdosies!

Direktore Biruta Vizule