Vasaras dāsnums vēl turpinās: saule, zilas debesis ar mākoņu figūrām un krāsainība.
Bet septembris ir jau klāt, un tas nozīmē – sākas jaunais mācību gads. Skola šogad kļuvusi vēl skaistāka, vēl sakoptāka. Tā aicina ikvienu te labi justies un iegūt jaunas zināšanas.
Skolas vidi mēs veidojam paši ar savu prasmi sadarboties, ieklausīties un sadzirdēt. Tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā, lai ap mums ir daudz gaismas un ikviens ir radošs, mērķtiecīgs un motivēts mācīties, strādāt, atvērts pārmaiņām . Nemeklēsim ieganstus, kāpēc neizdaru, meklēsim ieganstus, kāpēc es to daru un varu izdarīt! Kāds būs mūsu jaunais mācību gads, ir atkarīgs no katra paša gribasspēka un dvēseles gaišuma. Lai tas ir sākums interesantai, darbīgai un piepildītai ikdienai! Veiksmīgu 2018./2019. mācību gadu!