Tumšās debesis, kailie koki, miglas vāli, uzartās zemes smarža…Ir novembris. Svecīšu liesmiņas, sarkanbaltsarkanie karogi, lāpu gājieni, dziesmas un dzejas par Tēvzemi… Ir Latvijas svētku mēnesis. Un šogad īpašs: mūsu dzimtenes neatkarības 100. dzimšanas diena.
Mēs dzīvojam skaistā zemē, bet varam darīt vēl daudz, lai tā būtu vēl skaistāka. Ar savu darbu, domām, attieksmi.
Lai lepnums un prieks par Latvijas simtgadi! Lai, skanot Latvijas himnai, patiesi un no sirds izskan lūgšana “Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo Tēviju!”
Priecīgus un gaišus Latvijas simtagades svētkus katrā ģimenē!

Direktore Biruta Vizule