bpvv-logo

Balvu novada Jauniešu Gada balvas 2015 pasniegšanas ceremonijā 29. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pretendenti trīs kategorijās sevi pieteica ar spēcīgām prezentācijām par viņu paveiktajiem labajiem darbiem.

Kategorijā „Gada brīvprātīgais 2015” skolu pārstāvēja Alīna Logina, kura ir izglītojamo pašpārvaldes kultūras dzīves radošā personība. Alīnu prezentēja iepriekšējā IP  kultūras ministre Agnese Nikandrova un prezentācijā atklāja Alīnas brīvprātīgā darba dažādas šķautnes. Noformēšana, pasākumu vadīšana, organizēšana ir darba pieredze, kas viņai noderēs nākotnē. Prezentācija atklāja faktu, ka Alīna arī audzē pieredzi pedagoģiskajā jomā, pildot deju skolotāja palīga pienākumus deju studijas „Terpsihora” jaunākajās deju grupās.

 

BPVV direktores vietniece audzināšanas jomā Gunita prezentēja skolas „Šūšanas pulciņa” meiteņu veikumu pēdējā gada laikā. Jāatzīst, ka prezentēšanai atvēlētais laiks bija par īsu, lai atklātu visus meiteņu piedzīvojumus pēdējā gada laikā. „Šis pulciņš ir skolas lepnums un prieks. Prieks, jo iegūtās prasmes ir kļuvušas par meiteņu hobiju, un lepnums, ka hobijs ir tas, kas prezentē skolu kā novadā, tā arī valstī.” Pulciņa meiteņu lielākie panākumi saistīti ar 11. Latvijas skolu dziesmu un deju svētkiem, kad BPVV „Šūšanas pulciņa meitenes” tērpu kolekciju konkursā finālskatē Rīgā Latviešu biedrības namā, piedaloties ar trīs kolekcijām trīsdesmit dalībnieku konkurencē, ieguva divus sudraba diplomus. Patiess prieks, ka savas šūšanas prasmes meitenes izmanto arī savu privāto tērpu darināšanā. Pulciņš ieguva nominācijas uzvarētāju godu un Jauniešu gada balvas 2015 statuju. Meitenes iegūstot, balvu pateicās savai pedagoģei Anitai Matulei, kura savu darba mīlestību ir nodevusi arī meitenēm. 

Īsts pārsteigums bija žūrijas speciālbalva, ko saņēma skolas IP prezidents Elvis Garais. Jaunietis bija pieteikts nominācijā „Gada jaunietis skolā vai pagastā 2015”. Elvis ir aktīvs pašpārvaldes dalībnieks vairākus gadus, ar starptautisku projektu pieredzi piedaloties mobilitātes Polijā un Nīderlandē, kā arī vadot mobilitātes aktivitātes Balvos, uzņemot ciemiņus. Elvja hobijs ir fotomāksla, viņš ir kūku meistars un savas pārdomas raksta dzejā. Elvis ir brīnišķīgs IP prezidents un ir aktīvs skolas sabiedriskajā jomā.

 
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?