bpvv-logo

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir izglītības iestāde, kas tuvāko novadu apkaimē realizē profesionālās izglītības programmas. Ir paveikts neatsverams darbs, gūta profesionāla pieredze gan izglītības programmu izstrādē, gan mācību procesa organizēšanā. 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas vadības grupa 25. janvārī viesojās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, lai smeltos pieredzi par profesionālās izglītības programmu, mācību plānu izstrādi, neklātienes un profesionāli orientētā virziena programmu īstenošanu. Direktore Silva Freimane, vietnieki izglītības jomā Gita Aulaciema, Linda Otto, Reinis Rukmanis bija sajūsmināti par skolas vidi, sakārtotību, par mācību procesa prasmīgu organizēšanu un skolas internātu. Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane dāsni dalījās pieredzē ar kolēģiem, dāvāja savus izstrādātos materiālus, direktore Biruta Vizule viesiem ar prieku izrādīja skolas vidi, iepazīstināja ar pedagogiem, atbildēja uz kolēģu uzdotajiem jautājumiem. 

Savukārt mums bija interesanti uzzināt, kā Tukuma Vakara un neklātienes vidussskolā strādā ar tālmācības programmām un veiksmīgi risina jautājumus, kas saistīti ar mūsdienu tehnoloģijām. Skolotāja Aina Vilcāne, kas koordinē darbu ar neklātienes programmu izglītojamajiem, guva daudz ierosinājumu, ko arī mēs varētu ieviest savā skolā. Skolotājs Andris Līcītis uzklausīja Reiņa Rukmaņa darba pieredzi un iepazinās ar inovatīvajām viņa darba metodēm. 

Pieredzes apmaiņa risinājās pozitīvā gaisotnē, guvām daudz profesionālu un noderīgu ieteikumu. Ir prieks citiem dot un arī saņemt pretī. Mēs esam ieguvuši jaunus draugus, ar kuriem turpināsim sadarbību. 

Anna KrēmeneVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?