Šī gada 22.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika žetonu vakars – “Tik daudz ir izsakāms caur mīlestību”. Pasākuma laikā žetonu simbolu gredzenu saņēma 12.klases izglītojamie un 3.kursa audzēkņi, kopā 15 abiturienti.
Pasākums bija caurvīts ar mīlestību, uzsverot, ka katram tā var būt citādāka, vienam tā būs dziesma, citam māksla un sports, bet citam – kopā būšanas prieks. Žetonu vakars iesākās ar abiturientu priekšnesumu – ēnu šovu, kurā jaunieši attēloja cilvēka dzīvesstāstu, sākot no bērnības, līdz pat ģimenes izveidošanai. Tad direktore B.Vizule uzrunāja klātesošos, vēlot izbaudīt vakaru, savukārt abiturientiem ieteica cītīgi mācīties, lai ar labiem panākumiem nokārtotu eksāmenus.


Žetonu vakara laikā bija iespējams vērot dažādus priekšnesumus, kuros jaunieši rādīja dažādas savu talantu izpausmes: dejas, dziesmas, demonstrēja tērpus un rādīja priekšnesumus īsteni sportiskā garā.
Klātesošos priecēja ne tikai jauniešu priekšnesumi, bet arī skolas ansamblis, tautu deju dejotāji un viesmākslinieku uznācieni – dziedātāja Dagmāra Laicāne, Līgas Morozas -Ušackas deju studijas meitenes, sporta deju dejotāji no Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” mazie ķipari.
Pasākumam noslēdzoties, varēja dzirdēt mīļus vārdus gan no abiturientiem, gan skolotājiem, gan abiturientu vecākiem un iepriekšējo gadu absolventiem. Žetonu vakara noslēgumā abiturienti kopā ar dziedātāju Dagmāru vienojās kopīgā dziesmā, noslēdzot pasākumu optimistiskā un patīkamā gaisotnē.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?