Jauniešu, darba ņēmēju, uzņēmēju, profesionāļu forums 

„Profesionālā izglītība – atslēga uz darba tirgu”
2019. gada 3.aprīlī

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas aktu zālē, Vidzemes ielā 26, Balvos

Programma

9.30. – 10.00

Reģistrācija

 

10.00 – 10.30

Foruma atklāšana

 

Aigars Pušpurs – Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs

Biruta Vizule – Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore

 

Profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” pedagogu un audzēkņu tērpu    kolekciju demonstrējums.

 

10.30 – 11.30

Paneļdiskusija „Profesionālā izglītība – atslēga uz darba tirgu”

 

Balvu novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas pašvaldību savienība, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Darba devēju konfederācija, A/S „Latvijas Valsts meži”, Valsts aizsardzības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Konventa pārstāvji, uzņēmēji, izglītības iestādes absolventi, esošie un topošie  profesionālās izglītības audzēkņi

 

 

Aktu zāle

Konferenču zāle

11.30 – 11.45

Kafijas pauze

Diskusija pie apaļā galda uzaicinātajiem viesiem „Iespējas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”.

 

11.45 – 12.30

Lekcija “Mans karjeras ceļš”. Elita Patmalniece.

 

12.30 – 13.00

Iepazīšanās ar skolas vidi

 

 

 

13.00 – 14.00

Radošās darbnīcas.

-       Skaistuma darbnīca „Individuālā krāsu

kolorīta noteikšana” (interesentiem no 15 gadu

vecuma),

-       Šūšanas meistarklase „Katram savu

       cepuri”  (bez vecuma ierobežojuma),

-       „Rotaļlietu darbnīca” (bez vecuma ierobežojuma),

-       Profesionāli orientētā virziena izglītības programmas (Valsts Aizsardzības mācība) demonstrējumi „Ieroču un sakaru apmācība” (bez vecuma ierobežojuma),

-       „Gleznošanas meistarklase” (ar ielūgumiem),

-       Kokapstrādes darbnīcas „Koka nieki” (bez vecuma ierobežojuma),

-       Ideju inkubators „Maza biznesa veidošana” (7.-9.klase).

 

 

14.00.

Foruma noslēgums. Foruma rezultātu apkopojums

 


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?