1.aprīlī skolotāji pulcējās uz ikmēneša nodarbībām, lai dalītos pieredzē par to, kas ir jauns uzzināts kursos, semināros, atklāto stundu nodarbībās, kā arī ārzemju ceļojumos.
Direktore B.Vizule, skolotāja B.Urtāne un 2 skolēni no 12.b klases martā devās uz Itāliju, lai piedalītos “Erasmus” projekta mobilitātēs. Skolotāja Benita prezentācijā par piedzīvoto un redzēto iepazīstināja kolēģus ar itāļu kultūru, tradīcijām, kā arī jauniešu aktivitātēm. Bija ļoti interesanti klausīties un uzzināt daudz jauna, īpaši šādi projekti ir vērtīgi jauniešiem.


Skolotāja Sintija Heninga martā piedalījās nodarbībās par holokaustu Izraēlā. Viņa prezentācijā iepazīstināja ar Izraēlu, tās simboliem, ģeogrāfisko stāvokli, ar vēsturiskajiem objektiem, piemēram, Raudu mūri, Izraēlas muzeju, Masada kalnu un citām pasaulē slavenām vietām. Interesanti bija vērot fotogrāfijas par Nāves jūru un uzzināt interesantus faktus. Skolotāja S.Heninga skolai ir atvedusi materiālus, ko var lieliski izmantot vēstures un krievu valodas stundās.
Skolotāja S.Veina piedalījās no 22.-24. martam 18. starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos biznesa skolā “Turība”. Tēma ļoti saistoša- “Tīras domas dara brīnumus”. Apbrīnojami, ka Šalva Amonošvili 88 gadu vecumā ir tik erudīts, izcilu prātu un kompetenci. Skolotāja dalījās pārdomās par dzirdēto un iepazīstināja ar dažām atziņām, ka ikviens bērns ir radies, lai viņu uzklausītu, mācītu, mīlētu. Nevajag kurināt sevi ar sliktām domām, tās jāattīra, jo domas materializējas, tīras domas uzlabo veselību, rada jaunas pasaules.
Skolotājas Gunita Čubare un Anita Balantajeva stāstīja kolēģiem par mācību stundām, kurās tika demonstrēta starpdisciplinārā pieeja. Pieredze ir interesanta, bet pie tās vēl daudz jāstrādā, lai to izkoptu un ieviestu mācību procesā.
Skolotāja Gunita apmeklēja Rīgā seminārnodarbības, kur izdevniecība “Lielvārds” iepazīstināja ar jaunākajiem mācību materiāliem. Ir ļoti daudz jaunu interaktīvo mācību materiālu, ir nepieciešams finansējums, lai tos iegādātos.
Skolotāji atzinīgi novērtēja metodiskās dienas nodarbības. Darbs turpināsies, lai vēl radošāk strādātu un ikdienas darbā iedzīvinātu jaunas darba formas.

Anna Krēmane


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?