Skolā viesojās jaunieši un pedagogi no Cesvaines vidusskolas (13.02.2019.)