Interešu izglītības nodarbību saraksts 2019./2020.m.g.

Diena

Laiks

Telpa

Pulciņš

Pedagogs

Pirmdiena

14.20 – 15.40

16.

Tekstilmozaīka

Ilze Šulja

Pirmdiena

15.10 – 17.30

Aktu zālē

Tautu dejas

Agris Veismanis

Pirmdiena

15.20 – 16.00

2.

Vokālais ansamblis

Inese Vilciņa

Pirmdiena

15.20 – 16.50

201.k.

Skolēnu mācību uzņēmumi

Biruta Šāvele

Pirmdiena

15.20 – 16.40

26.k.

Floristika

Ilona Kapteine

Otrdiena

15.10 – 16.30

15.

Variācijas

Aiga Jansone

Trešdiena

15.15 – 16.35

10.

Foto pulciņš “Foto poga”

Inta Kuļša

Trešdiena

15.20 – 17.40

14.

Meistarstiķis

Anita Matule-Bordāne

Trešdiena

16.00 – 17.20

Sporta zāle

Volejbols

Gatis Stepanovs

Trešdiena

16.00 – 17.30

6.

Tekstildarbi

Skaidrīte Veina

Trešdiena

16.10 – 17.30

4.

Kokgriešana

Aigars Noviks

Ceturtdiena

15.20 – 16.00

21.

Mammadaba un ekoloģija

Sintija Heninga

Ceturtdiena

16.00 – 17.20

Sporta zāle

VFS

Gatis Stepanovs

Piektdiena

8.00 – 8.40

2.

Vokālais ansamblis

Inese Vilciņa

Piektdiena

15.10 – 17.30

Aktu zālē

Tautu dejas

Agris Veismanis