Vispārējās izglītības programmas

BPVV  2019./2020. mācību gadā piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

Nosaukums

Kods

Licences Nr.

Pamatizglītības programma

21011111

V- 9044

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas  vakara (maiņu)  programma

21011812

V- 9046

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  programma

31011011

V-7503

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā  virziena  programma (valsts aizsardzības mācība)

31014011

V-8610

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  programma (neklātiene)

31011013

V-7505