Karjeras izglītība

Katrs no mums sev kaut reizi ir uzdevis jautājumu: Hm… Kādu profesiju man izvēlēties? Kādas iespējas tiek piedāvātas? Kādas karjeras iespējas mani interesētu un būtu piemērotas manām spējām, vai saskanētu ar manām vērtībām un nebūtu pretrunā ar manu dzīves stilu? Cilvēki visdažādākajā veidā ir nonākuši pie savas izvēles par labu vienai vai otrai profesijai. Reizēm tas ir sapnis par savu nākotnes profesiju, kurš radies jau bērnudārzā, kādā citā gadījumā tā ir bijusi tīra nejaušība, bet lielā daļā gadījumu tas ir pārdomāts un rūpīgi izvēlēts lēmums.

Profesionālās karjeras izvēle nozīmē gan uzmanīgu karjeras iespēju apsvēršanu, gan arī savu vērtību, interešu, stipro pušu un prasību pret dzīvi un darba apstākļiem apzināšanu.

INTERNETA RESURSI KARJERAS JAUTĀJUMOS: 

Adrese
Apraksts
karjera.pdf Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi? Kā plānot karjeru?
www.niid.lv Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi.
www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas atudiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas
www.karjerascentrs.lv Lai izmantotu lapas piedāvājumus, nepieciešama bezmaksas reģistrācija. Sadaļā Karjeras izvēle atrodama karjeras informācija (profesijas, izglītības iespējas). Meklēšana – gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. Sadaļā Izpēti sevi – interešu tests un datorspēle „Es un mana karjera”
www.izaugsme.lv Sadaļā Profesija lasāmi profesiju apraksti, daži profesionālās orientācijas testi un norādes uz lapām, kurās atspoguļotas aktualitātes darba tirgū. Lapā vēl ir informācija par izglītības sistēmu Latvijā un ārzemēs, kā arī informācija un raksti par izglītības iestādēm.
www.piaa.gov.lv/Euroguidance Izglītības iespējas /KO un KUR mācīties/;
Publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli /Iepazīsti izglītības un darba pasauli – CD formāts/;
ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām;
Eiropas portāli /PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c.
www.karjerascentrs.lv Profesiju apraksti
www.connexions-direct.com
www.jobfutures.ca
www.occupationsguide.cz
www.careers.govt.nz
www.jobguide.thegoodguides.com
Profesiju paraksti angļu valodā
www.izmpic.gov.lv Profesionālā izglītība
Profesiju standarti
www.careercenteronline.org Virtuālais karjeras centrs
/e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)/
www.meridian.lv
www.izglitiba-arzemes.lv/
www.study.lv/programmas/
www.izglitiba.info/katalogs/izglitiba_arzemes
www.linkturs.lv/public/lv/home/augstaka_izglitiba.html
www.piaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/studiju_celvedis/studijas_arvalstis/
Izglītība ārzemēs