Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g.

Klase/kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7.a

Benita Urtāne

24.

8.a

Gatis Stepanovs

19.

9.a

Inese Circene

23.

8.b,9.b

Lienīte Līcīte

16.

10.a

Aina Vilcāne

10.

10.b

Sintija Heninga

21.

11.a

Aina Vilcāne

10.

11.b

Marina Ločmele

25.

12.a

Skaidrīte Atvare

10.

12.b

Iluta Balule

7

1.k. (tērpu stila speciālists )

Aiga Jansone

15.

1.k. (komercpakalpojumu darbinieks)

Gunta Blauma

2.

2.k.

Zanda Arnicāne

22.

3.k.

Ainārs Strads

20.

4.k.

Maruta Laicāne

16.