Klašu audzinātāji 2019./2020.m.g.

Klase/kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7.a

Iluta Balule

7.

8.a

Benita Urtāne

20.

9.a

Gatis Stepanovs

Sporta zāle

8.b,9.b

Aina Vilcāne

bibliotēka

10.a

Skaidrīte Atvare

10.

10.b

Inese Circene

23.

11.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

11.b

Sintija Heninga

21.

12.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

12.b

Marina Ločmele

25.

1.b

Ēriks Kanaviņš

3.

1.c.

Lienīte Līcīte

24.

2.a

Aiga Jansone

15.

2.c

Lienīte Līcīte

24.

3.k.

Gunita Čubare

19.

4.k.

Ainārs Strads

22.