BPVV skolotāju konsultāciju grafiks 2018./2019. m.g. 2. sem

Skolotājs

Kabinets

P

O

T

C

P

A.Balantajeva

Ķīm.kab.

 

 

 

810 -850

 

I.Balule

7.kab.

1510 -1600

 

 

 

 

G.Blauma

Bibl.

 

 

 

 

810 -850

G.Čubare

19.kab.

 

 

 

 

810 -850

I.Circene

23.kab.

 

810-850

 

 

 

M.Deņisova

RVT

 

 

 

1510-1550

 

A.Jansone

16.kab.

 

 

 

 

810 -850

E.Kamenders

Fiz.kab.

 

 

810 -850

 

 

A.Krēmane

Māc.p.k.

810- 850

 

 

 

 

A.Līcītis

Inf.kab.

1520-1600

 

 

 

 

L.Līcīte

16.kab.

 

 

 

 

1430-1510

M.Ločmele

25.kab.

 

810 -850

 

 

 

A.Matule-Bordāne

14.kab.

 

 

 

810 -850

 

S.Mozule

22.kab.

 

 

 

 

810-850

Z.Arnicāne

21.kab.

 

 

 

1520 -1600

 

A.Noviks

3.kab.

 

 

 

 

810 -850

Dz.Putniņš

3.kab.

 

1510-1510

 

 

 

G.Stepanovs

Sporta z.

 

 

810 -850

 

 

A.Strads

21.kab.

 

 

 

1520-1620

 

B.Šāvele

17.kab.

 

 

 

810-850

 

I.Šņukute

20.kab.

 

1520-

1600

 

 

 

L.Šļunceva

2.kab.

 

 

 

 

1430-1510

B.Urtāne

24.kab

 

 

810-850

 

 

S.Veina

6.kab.

 

1430-1510

 

 

 

 

Ēriks Kanaviņš

3.kab.

 

 

 

810 -850

 

Aina Vilcāne

10.kab

 

1520- 1600

 

 

 

Inese Vilciņa

2.kab.

 

 

 

 

810-850

S.Atvare

10.kab.

 

 

810-850

 

 

Sintija Heninga

22.kab.

 

 

 

1520-1600

 

Irina Kovšova

 

 

 

1520-1600