Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā

 

PAMATSKOLĒNIEM

9. KLASĒ

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs

 

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā - 2019. gada 17. jūnijs

vienā svešvalodā pēc izvēles - 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā - 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas vēsturē - 2019. gada 26. jūnijs

 

VIDUSSKOLĒNIEM

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs: fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada aprīlis

 

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti) vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2019. gada 12. marts, (mutiski) - 2019. gada 12., 13. un 14. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 13. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2019. gada 14. marts, (mutiski) - 2019. gada 14. un 15. marts

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 15. marts

 

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijs

 

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā Centralizētie eksāmeni:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijs

fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijs

bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijs

ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijs

informātikā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūnijs, (praktiskā daļa) - 2019. gada 3. un 4. jūnijs

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijs

 

 

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

izvēlētajā svešvalodā (rakstiski/ mutiski): 2019. gada 17. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski): 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā (rakstiski): 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2019. gada 25. jūnijs

bioloģijā (rakstiski): 2019. gada 27. jūnijs

fizikā (rakstiski): 2019. gada 1. jūlijs

ķīmijā (rakstiski): 2019. gada 3. jūlijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūlijs

informātikā (kombinēti): 2019. gada 10. jūlijs

ģeogrāfijā (rakstiski): 2019. gada 12. jūlijs