Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2019./2020. m.g. Izglītojamo pašpārvalde ( IP )

Pašpārvaldes darbības  mērķis:  panākt izglītojamo interešu aizstāvēšanu un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

 

 

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

1.       

Izglītības ministrs

Kerija Koļcova

Palīgs- Nikola Sērmūkša

7.klase

7.klase

2.       

Kultūras ministrs

Andrija Reinfelde

10.klase

3.       

Sabiedrisko attiecību ministrs

Daniela Vizule

 

11.klase

 

4.       

Ārlietu ministrs

Vendija Keiša

Palīgs – Sandija Keiša

8.klase

5.       

Sporta ministrs

Harijs Bisenieks

Janeks Semjonovs

7.klase

12.klase

6.       

Skolas fotogrāfs un  Pasākumu filmētājs

Nikola Sērmūkša un Daniela Vizule

7.klase un 11.klase

 

7.       

Galvenais noformētājs

Sindija Logina

Palīgs –Anna Marija Runģe

3.kurss

7.klase

8.       

Atbildīgais par apskaņošanu un tehniskajām lietām

Kalvis Kaļcovs un Artis Fribergs

10.klase un 11.klase

 

 

Izglītojamo pašpārvaldes prezidents – Laura Garā (12.klase)

Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vietnieks – Ēvalds Miglāns (2.kurss) 

 

* Ministru kandidatūras apstiprinātas 2019.gada 5.novembra Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmē.