Deviņi aktīvākie un centīgākie  6. klases audzēkņi nolēma sagatavoties un piedalīties Eiropas komisijas  organizētajā” Eiropas eksāmenā”, kurš tika izsludināts portālā www.e-klase.lv un  notika 8.maijā tiešsaistē. Katram dalībniekam bija jāreģistrējas ar saviem personas datiem „Eiropas eksāmena” platformā. Eksāmenu veidoja 30 dažādas sarežģītības  jautājumi par ES vēsturi, attīstību, institūcijām, eirozonu, Latvijas dalību ES un daudz citu jautājumu. Darbs bija jāveic 30 minūtēs.

Par godu Latvijas neatkarības atgūšanas 25. gadadienai  direktores vietniece audzināšanas jomā D. Mediniece aicināja BPVV skolēns un skolotājus piedalīties akcijā „Foto sveiciens  manai Latvijai”.

Skolas kolektīvs izveidoja saules formu  ar Latvijas karogu centrā. Visi kopā izteicām vēlējumu savai zemei: „Saules mūžu Latvijai!”


28.aprīlī skolotājas Anita Matule un Skaidrīte Veina devās uz Rēzekni, lai piedalītos seminārā – meistarklasē par „Brother” šujmašīnu šūšanas tehnikām un šūšanas tehnoloģiskajiem procesiem. Skolotājas papildināja zināšanas par novitātēm šujmašīnu ražošanā, programmējamo šujmašīnu iespējām un, kā ar dažādām  palīgierīcēm uzlabot darba efektivitāti.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

Projekts: EUROSCOLA 2015

„Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies nākotni jau šodien!”


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi gatavojas piedalīties Eiropas parlamenta Informācijas biroja izsludinātajā konkursā ” EUROSCOLA 2015”, izveidojot Eiropas parlamenta elektronisko pastkarti.

Jau februārī konkursam sāka gatavoties 24 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas jaunieši. Trīs mēnešu laikā viņi piedalījās diskusijās, kurās tika nokaidroti aktuālākie jautājumi un problēmas, un kā tos regulē Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas normas. Tika izpētīta pieejamā informācija internetā, bibliotēkās par Eiropas parlamenta uzbūvi, darbību un to, kā tur pieņemtie lēmumi ietekmē ES valstu likumdošanu.


Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?